ASCORIUM Prohlášení o ochraně osobních údajů

Níže naleznete veškeré informace o:
• Podmínky používání těchto webových stránek
• Oznámení o ochraně osobních údajů
• Oznámení o ochraně osobních údajů pro zákazníky, koncové zákazníky a dodavatele
• Webové statistiky

Ve společnosti ASCORIUM jednáme s respektem a poctivostí ve všem, co děláme.
Vážíme si soukromí lidí, se kterými se při podnikání setkáváme. Jsme pevně odhodláni respektovat vaše soukromí a vaše osobní údaje.

Pro více informací si prosím přečtěte níže uvedená oznámení o ochraně osobních údajů.

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK

Poslední aktualizace: 2018/02/28

Oblast působnosti

Navštěvujete webové stránky společnosti ASCORIUM GmbH, registrované v: (dále jen „ASCORIUM“), registrovaná pod číslem: HRB 13977, Německo, 53639 Koenigswinter, Im Muehlenbruch 10 – 12.

Návštěvou těchto webových stránek potvrzujete, že jste se seznámili s těmito podmínkami používání a že jste jim porozuměli.

Obsah

Prostřednictvím těchto webových stránek vás společnost ASCORIUM informuje o naší organizaci a o produktech a službách, které nabízíme.

Společnost ASCORIUM si vyhrazuje právo tyto webové stránky a veškerý jejich obsah kdykoli změnit bez předchozího upozornění.

Dbáme na to, aby obsah těchto webových stránek byl co nejpřesnější. Společnost ASCORIUM však nezaručuje přesnost, spolehlivost, aktuálnost ani vhodnost informací pro jakýkoli účel.

Tyto webové stránky mohou obsahovat odkazy na externí webové stránky. Při použití těchto odkazů opouštíte naše webové stránky. I když společnost ASCORIUM sama vytvořila nebo schválila odkaz, neznamená to, že společnost ASCORIUM schvaluje obsah externích webových stránek nebo podporuje třetí stranu. Společnost ASCORIUM nemá kontrolu nad obsahem odkazovaných webových stránek a nenese za ně odpovědnost. Společnost ASCORIUM nepřebírá odpovědnost za webové stránky třetích stran, jejich obsah nebo funkce.

Duševní vlastnictví

Tyto webové stránky a jejich součásti (text, loga, značky, obchodní názvy, rozvržení, obrázky, fotografie, videa, grafika a další součásti, které se na stránkách objevují) jsou chráněny právy duševního vlastnictví. Společnost ASCORIUM vám zakazuje jakýmkoli způsobem používat, reprodukovat, zobrazovat, zveřejňovat, mazat, upravovat atd. jakékoli z těchto součástí, a to i částečně nebo v upravené podobě, aniž byste předem získali výslovný písemný souhlas společnosti ASCORIUM.

Ochrana osobních údajů

Přečtěte si prosím naše oznámení o ochraně osobních údajů.

https://www.ASCORIUM.com/who-we-are/discover-the-ASCORIUM-group/privacy-statements/website-privacy-notice.html

Odpovědnost

Společnost ASCORIUM nemůže být činěna odpovědnou za škody jakéhokoli druhu vzniklé v důsledku používání těchto webových stránek (např. počítačové viry, poškozené soubory, ztráta programů nebo jiných dat, nepřímé škody, ušlý zisk atd.) Společnost ASCORIUM dále nenese odpovědnost za přerušení poskytování služeb jakéhokoli druhu ani za škody vzniklé v důsledku těchto přerušení.

Rozhodné právo

Tyto webové stránky se řídí německým právem bez ohledu na kolizní ustanovení. Veškeré spory týkající se těchto webových stránek spadají do výlučné pravomoci soudů v Kolíně nad Rýnem.

S vybranými obchodními partnery, ale pouze po vašem výslovném souhlasu.

S externími poskytovateli služeb, kteří vykonávají určité služby jménem společnosti ASCORIUM, například s agenturou, která vám doručí objednávku na vaši adresu nebo která pro nás rozesílá newslettery.

Vaše údaje můžeme předat subjektu společnosti ASCORIUM nebo třetí straně usazené mimo EHP. Pokud tak učiníme, zavedeme dohody o předávání osobních údajů založené na standardních doložkách zveřejněných Evropskou komisí, abychom ochránili vaše osobní údaje.

OZNÁMENÍ SPOLEČNOSTI ASCORIUM O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Poslední aktualizace: 2018/06/21

Oblast působnosti

Navštěvujete webové stránky společnosti ASCORIUM GmbH, registrované v: (dále jen „ASCORIUM“), registrovaná pod číslem: HRB 13977, na adrese 53639 Koenigswinter, Im Muehlenbruch 10-12.

Návštěvou těchto webových stránek potvrzujete, že jste si přečetli toto oznámení o ochraně osobních údajů a že jste mu porozuměli.

Toto oznámení se týká osobních údajů, které společnost ASCORIUM shromažďuje během vaší návštěvy webových stránek.

Společnost ASCORIUM se zavazuje dodržovat všechny platné zákony a předpisy o ochraně osobních údajů. Níže ve stručnosti uvádíme, co to pro vás znamená.

Společnost ASCORIUM může shromažďovat vaše osobní údaje

Osobní údaje jsou údaje, které nám umožňují identifikovat vás jako jednotlivce, například vaše jméno, adresa, telefonní číslo. Na druhou stranu anonymizované údaje nejsou osobními údaji, protože vás neidentifikují, například : statistiky týkající se počtu návštěvníků našich webových stránek.

Naše webové stránky můžete navštívit, aniž byste nám poskytli jakékoliv osobní údaje.

ASCORIUM používá vaše osobní údaje

Zpracování osobních údajů omezujeme na to, co je nezbytné pro zamýšlený účel (např. pro usnadnění navigace na našich webových stránkách) nebo pro účel, ke kterému jste poskytli souhlas (např. zasílání newsletteru, poskytnutí vámi požadovaných informací, …). Neshromažďujeme od vás citlivé osobní údaje (ve smyslu nařízení EU 2016/679), aniž bychom předem získali váš výslovný souhlas.

Vaše údaje můžeme sdílet:

S vybranými obchodními partnery, ale pouze po vašem výslovném souhlasu.

S externími poskytovateli služeb, kteří vykonávají určité služby jménem společnosti ASCORIUM, například s agenturou, která vám doručí objednávku na vaši adresu nebo která pro nás rozesílá newslettery.

Vaše údaje můžeme předat subjektu společnosti ASCORIUM nebo třetí straně usazené mimo EHP. Pokud tak učiníme, zavedeme dohody o předávání osobních údajů založené na standardních doložkách zveřejněných Evropskou komisí, abychom ochránili vaše osobní údaje.

Vaše práva

Pokud máte bydliště v Evropském hospodářském prostoru, máte právo na: (a) přístup ke svým osobním údajům; b) požadovat opravu svých osobních údajů; c) požadovat přenositelnost svých osobních údajů; d) požadovat omezení zpracování svých osobních údajů; e) vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů; f) požadovat výmaz svých osobních údajů; g) požadovat výmaz svých osobních údajů; a h) pokud jste poskytli souhlas se zpracováním svých osobních údajů, máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat.

Pokud máte bydliště ve Francii, máte další právo učinit obecná nebo zvláštní opatření pro uchovávání a komunikaci vašich osobních údajů po vaší smrti.

Chcete-li uplatnit kterékoli ze svých práv, kontaktujte nás, jak je uvedeno níže v části „Kontakt“.

ASCORIUM uchovává vaše údaje

Vaše osobní údaje uchováváme a zpracováváme po dobu, která je přiměřeně nezbytná pro účely, pro které jsme vaše osobní údaje obdrželi, s přihlédnutím k našim případným zákonným a smluvním závazkům vůči vám.

Pokud je právním základem pro zpracování váš výslovný souhlas, budeme vaše osobní údaje uchovávat a zpracovávat maximálně po dobu 2 (dvou) let. Pokud vám poskytneme možnost odhlásit se z odběru a vy se rozhodnete, že tak neučiníte, počítá se doba 2 (dvou) let od data, kdy jsme vám nabídli odhlášení.

Po dobu, po kterou vaše osobní údaje uchováváme, přijmeme technická a organizační opatření k zajištění odpovídající úrovně zabezpečení jejich ochrany.

Odkazy na stránky třetích stran a sociální média

Stránky společnosti ASCORIUM mohou obsahovat odkazy na stránky třetích stran. Při použití těchto odkazů opouštíte naše webové stránky. Společnost ASCORIUM nenese odpovědnost za zpracování údajů prostřednictvím stránek třetích stran. Doporučujeme vám, abyste si přečetli zásady ochrany osobních údajů na každé navštívené stránce.

Společnost ASCORIUM používá soubory cookie. Co to obnáší?

Co je to soubor cookie?

Soubor cookie je malý soubor, který webová stránka požádá váš prohlížeč o uložení do vašeho počítače nebo mobilního zařízení. Soubor cookie umožňuje webové stránce „zapamatovat si“ vaše akce nebo preference v průběhu času. Pomáhá při navigaci z jedné stránky na druhou na webových stránkách, zajišťuje bezpečné připojení a pamatuje si předvolby z předchozí návštěvy, když se vrátíte.

Níže vysvětlujeme funkci různých typů souborů cookie, se kterými se na našich webových stránkách setkáte.

Další informace týkající se souborů cookie najdete na adrese http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm.

Soubory cookie na našich webových stránkách

Provozní soubory cookie: ASCORIUM používá provozní soubory cookie. Jedná se o malé soubory, které se ukládají do vašeho počítače nebo zařízení, aby vám usnadnily navigaci mezi jednotlivými stránkami na webových stránkách společnosti ASCORIUM. Bez těchto souborů cookie byste například museli při každém přechodu na jinou stránku na webových stránkách ASCORIUM zadávat své jazykové preference. Tyto soubory cookie jsou tedy nezbytné pro snadné používání stránek.

Nefunkční soubory cookie: Soubory cookie používáme také k poskytování dalších služeb nebo k tomu, abychom mohli zlepšovat naše produkty a služby. Některé soubory cookie nám poskytují statistiky o počtu návštěvníků a prohlížených webových stránkách. Tyto informace nám pomáhají navrhovat pro vás užitečnější obsah. Některé z těchto souborů cookie jsou soubory cookie třetích stran.

Soubory cookie třetích stran: Někdy používáme soubory cookie třetích stran, například pro službu Google Analytics (__utma, __utmb, __utmc, __utmz, __utmv) nebo pro službu Youtube (vložená videa: PREF, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC). Jedná se o nefunkční soubory cookie. Pokud je používáme, budeme vás informovat o účelu souborů cookie třetích stran a požádáme vás o souhlas s jejich ukládáním.

Pokud používáme neprovozní soubory cookie, požádáme vás, zda souhlasíte s jejich používáním. Pokud tyto soubory cookie nepřijmete, některé služby a funkce nebudou fungovat. Zejména to může omezit vaše používání stránek a jejich různých funkcí a snižuje to naši schopnost zlepšovat naše produkty a služby a poskytovat zajímavý obsah.

Jak můžete soubory cookie spravovat?

Většina prohlížečů soubory cookie podporuje, ale můžete je nastavit tak, aby je odmítaly, a můžete je kdykoli odstranit. Soubory cookie můžete spravovat sami tak, že upravíte své preference v prohlížeči. Přesný postup závisí na tom, jaký prohlížeč používáte, což lze snadno zjistit pomocí funkce vyhledávání na internetu.

Kontakt

Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto webových stránek nebo toho, jak respektujeme vaše právo na soukromí, kontaktujte nás prosím prostřednictvím e-mailu na adrese ASCORIUM GmbH – Privacy, Im Muehlenbruch 10 – 12, 53639 Koenigswinter, Německo, nebo prostřednictvím e-mailu na adrese info(a)ascorium.com.

Pokud od nás nedostanete adekvátní odpověď, máte možnost podat stížnost k některému z národních dozorových úřadů pro ochranu osobních údajů, jejichž kontaktní údaje najdete zde: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm.

OZNÁMENÍ SPOLEČNOSTI ASCORIUM O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ZÁKAZNÍKŮM, KONCOVÝM ZÁKAZNÍKŮM A DODAVATELŮM

Naposledy aktualizováno: 2018/06/22

Oblast působnosti

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje na společnost ASCORIUM GmbH, registrovanou v Německu na adrese 53639 Koenigswinter, Im Muehlenbruch 10 – 12, zapsanou pod číslem: HRB 13977, a její přidružené společnosti v EHP (dále jen „ASCORIUM“), uvedené v aktuální verzi naší výroční zprávy pod: https://www.ascorium.com/investors/annual-half-year-reports.html.

Jedná se o osobní údaje, které společnost ASCORIUM zpracovává ve vztahu k zákazníkům, dodavatelům a potenciálním i skutečným konečným spotřebitelům. Pokud jde o zpracování osobních údajů společností ASCORIUM prostřednictvím vaší návštěvy našich webových stránek, odkazujeme na naše „Oznámení o ochraně osobních údajů pro návštěvníky webových stránek společnosti ASCORIUM“.

Společnost ASCORIUM se zavazuje dodržovat všechny platné zákony a předpisy o ochraně osobních údajů.

Pro jaké účely společnost ASCORIUM zpracovává osobní údaje týkající se koncových spotřebitelů, zákazníků nebo dodavatelů?

Ve vztahu k zákazníkům, koncovým spotřebitelům a dodavatelům zpracovává společnost ASCORIUM osobní údaje za účelem provádění činností, které jsou součástí našich obchodních operací, jako např:

Platné právní nebo regulační požadavky nebo zajištění jejich dodržování Řízení zákazníků a dodavatelů

Řízení objednávek a dodávek

Finanční účetnictví a fakturace

Poskytování nebo vyžadování informací o produktech a službách, které společnost ASCORIUM pořizuje nebo dodává.

(Přímý) marketing

výzkum

Vyřizování dotazů, stížností a žádostí, a to i na sociálních sítích, od zákazníků, dodavatelů, obchodních partnerů našich zákazníků nebo dodavatelů a potenciálních i skutečných koncových spotřebitelů;

Řešení sporů

Vztahy s veřejností a rozvoj podnikání

Analýza rizik a hloubkové kontroly týkající se pořizovaných nebo dodávaných produktů a služeb

Statistiky

Kontrola přístupu a zabezpečení

Ochrana našich práv a práv našich obchodních partnerů

Jaké osobní údaje společnost ASCORIUM pro tyto účely zpracovává?

Pro tyto účely může společnost ASCORIUM používat mimo jiné:

kontaktní údaje (například údaje, které se obvykle uvádějí na jmenovkách, jako je vaše jméno, telefonní číslo, e-mailová adresa, jazyk, ve kterém komunikujete, vaše dostupnost, vaše profesní oblast odpovědnosti).

historii toho, kdy a kde jsme se setkali, a komunikace.

údaje o předchozím zaměstnání, vzdělání, publikacích nebo pracovních pozicích (například pokud jsou relevantní pro uvažované partnerství mezi společností ASCORIUM a společností, pro kterou pracujete)

Údaje o stížnostech

životní styl a sociální okolnosti, pokud jste tyto informace dobrovolně poskytli (například záliby, preference v jídle, narozeniny)

citlivé údaje pro konkrétní, výslovně uvedené účely (například zdravotní údaje pro bezpečnostní účely, když navštívíte určité části našich prostor)

Tyto údaje shromažďujeme, pokud nám je poskytnete, protože nám je poskytují jiné osoby (např. váš zaměstnavatel, poskytovatel služeb třetí strany) nebo jsou veřejně dostupné.

Jaký je právní důvod pro zpracování těchto údajů pro tyto účely?

Vaše osobní údaje používáme pro výše uvedené účely, protože:

Společnost ASCORIUM je povinna zpracovávat osobní údaje ze zákona nebo na základě příkazu soudu či regulačního orgánu (např. vést záznamy pro účely regulačního výkaznictví, poskytovat informace veřejnému orgánu nebo orgánu činnému v trestním řízení).

zpracování osobních údajů je povoleno za účelem navázání, plnění nebo ukončení smluvního vztahu (např. použití a uchovávání životopisů konzultantů nebo osob spolupracujících s dodavatelem za účelem rozhodnutí o spolupráci s nimi)

je to nezbytné pro účely prosazování oprávněných zájmů společnosti ASCORIUM, avšak pouze v případě, že nad těmito zájmy nepřevažují zájmy nebo základní práva a svobody jednotlivce. (např. můžeme požadovat formální identifikaci, než vám umožníme přístup do našich budov z bezpečnostních důvodů).

jste nám dali svůj výslovný souhlas (pro zpracování citlivých údajů nebo pro přímý marketing, pokud nejste zákazníkem).

Předávání a sdílení vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje můžeme sdílet s pobočkami společnosti ASCORIUM, příslušnými orgány, vaším zaměstnavatelem a/nebo jeho poradci, vašimi poradci nebo jinými třetími stranami, které vaše osobní údaje důvodně potřebují pro výše uvedené účely a z výše uvedených důvodů.

Vaše údaje můžeme předat subjektu společnosti ASCORIUM nebo třetí straně se sídlem mimo EHP. Pokud tak učiníme, zavedeme dohody o předávání osobních údajů založené na standardních doložkách zveřejněných Evropskou komisí na ochranu vašich osobních údajů nebo na jiných přiměřených ochranných opatřeních. Pokud chcete získat více informací, kontaktujte nás, jak je uvedeno níže v části „Kontakt“.

Contact information
If you still have questions about this website or how we respect your right to the protection of your personal data and privacy, please contact our external data protection officer:

Mr. Stefan Hardelt
Tel.: +49 (0) 160 9382 4895
E-mail: dataprotection(a)ascorium.com

ASCORIUM GmbH
Im Mühlenbruch 10 – 12
D – 53639 Königswinter

If you do not receive a satisfactory answer from us, you can submit a complaint to your national data protection authority. For the relevant contact information, see here:
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm

Vaše práva

Pokud máte bydliště v Evropském hospodářském prostoru, máte v souladu se svou situací a ustanoveními GDPR následující práva: (b) požadovat opravu svých osobních údajů; (c) požadovat přenositelnost svých osobních údajů; (d) požadovat omezení zpracování svých osobních údajů; (e) vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů, zejména pro účely přímého marketingu; (f) požadovat výmaz vašich osobních údajů; (g) požadovat likvidaci vašich osobních údajů a (h) kdykoli odvolat souhlas se zpracováním vašich osobních údajů v případech, kdy jste souhlas se zpracováním vašich osobních údajů udělili.

Máte také právo podat stížnost u regulačního orgánu ve své domovské zemi.

Chcete-li uplatnit kterékoli z těchto práv, kontaktujte nás (viz část „Kontaktní informace“).

Odvolání souhlasu se zpracováním údajů

Velký počet operací zpracování údajů je možný pouze s vaším výslovným souhlasem. Pokud jste souhlas udělili, můžete jej kdykoli odvolat. Za tímto účelem nám jednoduše zašlete neformální e-mail. Tím není dotčena zákonnost zpracování údajů, ke kterému došlo před odvoláním vašeho souhlasu.

Právo vznést námitku proti shromažďování údajů ve zvláštních případech a právo vznést námitku proti přímému marketingu (čl. 21 GDPR)

Pokud zpracování údajů probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) GDPR, máte právo – z důvodů vyplývajících z vaší zvláštní situace – vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů. To platí i pro profilování založené na těchto ustanoveních. Příslušný právní základ pro zpracování naleznete v tomto oznámení o ochraně osobních údajů. Pokud vznesete námitku proti zpracování, nebudeme vaše osobní údaje dále zpracovávat, pokud neprokážeme, že máme závažné oprávněné důvody pro zpracování údajů, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud je zpracování údajů nutné k prosazení, výkonu nebo obraně proti právním nárokům (námitka podle čl. 21 odst. 1 GDPR).

Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány za účelem provádění přímého marketingu, máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro účely tohoto druhu marketingu. To platí i pro profilování, které přímo souvisí s přímým marketingem této povahy. Pokud vznesete námitku, nebudou vaše osobní údaje nadále používány pro účely přímého marketingu (námitka podle čl. 21 odst. 2 GDPR).

Protokolové soubory serveru

Provozovatel stránek shromažďuje a automaticky ukládá informace v souborech protokolu serveru, které nám váš prohlížeč automaticky odesílá.

Tyto informace zahrnují následující údaje:

– typ a verzi prohlížeče

– Použitý operační systém

– URL odkazu

– Název hostitele přistupujícího počítače

– Čas požadavku na server

– IP adresa

Tyto údaje nejsou spojeny s jinými zdroji údajů. Záznam údajů se provádí na základě čl. 6. Odst. 1 písm. f) GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na zajištění zobrazení svých webových stránek bez technických chyb a na optimalizaci svých webových stránek, a proto jsou vyžadovány soubory protokolu serveru.

Dotazy prostřednictvím e-mailu, telefonu a faxu

Pokud nás kontaktujete e-mailem, telefonicky nebo faxem, bude váš dotaz – včetně všech osobních údajů vyplývajících z vašeho dotazu, jako je vaše jméno a povaha vašeho požadavku – uložen a zpracován za účelem vyřízení vámi vzneseného problému. Tyto údaje nebudou předány bez vašeho souhlasu.

Zpracování těchto údajů probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, pokud se váš dotaz týká plnění smlouvy nebo provádění opatření před uzavřením smlouvy. Ve všech ostatních případech probíhá zpracování údajů na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR) a/nebo na našich oprávněných zájmech (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), neboť máme oprávněný zájem na efektivním zpracování nám adresovaných dotazů.

Údaje, které nám zašlete při kontaktu, zůstávají uloženy, dokud nepožádáte o jejich vymazání, neodvoláte svůj souhlas s jejich uložením nebo dokud nezanikne účel uložení údajů (například jakmile bude vámi vznesený problém v plném rozsahu vyřízen). Závazná právní ustanovení – například zákonné lhůty pro uchovávání údajů – nejsou tímto ustanovením dotčena.

instalace.

Mapy Google

Použití funkce „Mapy Google“ k vyhledání míst v oblasti „Kontaktujte nás“ aktivuje službu Mapy Google prostřednictvím rozhraní API. Poskytovatelem je společnost Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Aby bylo možné používat službu Google Maps, musí být uložena vaše IP adresa. Tato informace je zpravidla přenášena na server společnosti Google ve Spojených státech a tam je uložena. Provozovatel těchto stránek nemá na tento proces přenosu dat žádný vliv.

Používání Map Google probíhá s cílem atraktivně prezentovat naši nabídku a usnadnit nalezení místa uvedeného na našich webových stránkách. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Další informace o nakládání s uživatelskými údaji naleznete v oznámení o ochraně osobních údajů společnosti Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Kontaktní informace

Pokud máte dotazy týkající se těchto webových stránek nebo toho, jak respektujeme vaše právo na ochranu osobních údajů a soukromí, obraťte se na našeho externího pověřence pro ochranu osobních údajů:

Stefana Hardelta.

Tel: +49 (0) 160 9382 4895

E-mail: dataprotection(a)ascorium.com

ASCORIUM GmbH

Im Mühlenbruch 10 – 12

D – 53639 Königswinter

Pokud od nás nedostanete uspokojivou odpověď, můžete podat stížnost u svého národního úřadu pro ochranu osobních údajů. Příslušné kontaktní informace naleznete zde:

KONTAKTNÍ ÚDAJE: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm

STATISTIKA WEBu

Použití systému Matomo

Na těchto webových stránkách se shromažďují a ukládají údaje pro statistickou analýzu přístupů návštěvníků pomocí softwaru pro analýzu webu Matomo (www.matomo.org). Jedná se o službu nabízenou společností InnoCraft Ltd., 150 Willis St, 6011 Wellington, Nový Zéland, která je využívána na základě našeho oprávněného zájmu na statistické analýze chování návštěvníků pro optimalizační a marketingové účely podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Za stejným účelem mohou být tyto údaje použity k vytvoření a analýze pseudonymizovaných profilů používání. K tomu mohou být použity soubory cookie. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají do mezipaměti internetového prohlížeče návštěvníka stránek. Soubory cookie mimo jiné umožňují rozpoznat použitý internetový prohlížeč. Údaje shromážděné pomocí technologie Matomo (včetně vaší pseudonymizované IP adresy) jsou zpracovávány na našem serveru.

Informace vygenerované souborem cookie v profilu pseudonymního uživatele neslouží k osobní identifikaci uživatele těchto webových stránek a nejsou spojeny s osobními údaji o nositeli pseudonymu.

Pokud nesouhlasíte s ukládáním a analýzou těchto údajů o vaší návštěvě, můžete proti ukládání a používání těchto údajů vznést námitku jednoduchým kliknutím myši níže. Pokud tak učiníte, bude do vašeho prohlížeče uložen soubor cookie s možností odmítnutí, který zabrání společnosti Matomo shromažďovat jakékoli údaje o relaci. Vezměte prosím na vědomí, že pokud smažete všechny soubory cookie ve svém počítači, smaže se i soubor cookie opt-out a možná jej budete muset znovu aktivovat.

© Copyright 2021 - ascorium